חומר לימוד מגוון
ללומדי התלמוד

מחלקה לדוברי עברית


קישורים לעירובין
דף קד (104)

13th CYCLE DEDICATIONS:

ERUVIN 105 (12 Tamuz 5773) - Dedicated by Rabbi and Mrs. Mordecai Kornfeld of Yerushalayim in honor of the marriage of their daughter, Chana Tehilla, to Yisroel Moshe Schwab. May they be Boneh a Bayis Ne'eman b'Yisrael and raise children and grandchildren to a life of Torah and Yir'as Shamayim!
 
12TH CYCLE DEDICATIONS:
 
ERUVIN 105 (18 Teves) - Two weeks of study material have been dedicated by Mrs. Estanne Abraham Fawer to honor the sixth Yahrzeit of her father, Reb Mordechai ben Eliezer Zvi (Rebbi Morton Weiner) Z'L, who passed away 18 Teves 5760. May the merit of supporting and advancing Dafyomi study, which was so important to him, during the weeks of his Yahrzeit serve as an Iluy for his Neshamah.

הצג הדף של היום

חומר לימוד לפי הדף או התאריך

מסכת:
דף:
הראני:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה:

לוחות לפי הדף או התאריך

מחזור:
מסכת:
דף:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה: