חומר לימוד מגוון
ללומדי התלמוד

מחלקה לדוברי עברית


 
קישורים לשבועות
דף לט (39)

SHEVUOS 39 (19 Teves) - Dedicated in memory of Hagaon Rav Yisrael Avraham Abba ben Harav Chaim Binyamin Ze'ev Krieger ZT"L, author of Yad Yisrael (on Rambam) and many other Sefarim. Dedicated by his granddaughter and her husband, Mr. and Mrs. Avi and Lily Berger.

הצג הדף של היום

חומר לימוד לפי הדף או התאריך

מסכת:
דף:
הראני:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה:

לוחות לפי הדף או התאריך

מחזור:
מסכת:
דף:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה: