חומר לימוד מגוון
ללומדי התלמוד

מחלקה לדוברי עברית


 
קישורים לשבועות
דף כג (23)

SHEVUOS 23 (3 Teves) - Today's Dafyomi material has been dedicated in memory of Hagaon Rav Yisroel Zev Gustman Ztz"L (author of "Kuntresei Shiurim") and his wife, Rebbetzin Sarah Gustman (daughter of Hagaon Rav Meir Bassin, a Dayan in Vilna) in honor of the Yahrzeit of the Rebbetzin. Sponsored by a number of Rav Gustman's Talmidim (Rabbis Avrohom Feldman and Mordecai Kornfeld).

הצג הדף של היום

חומר לימוד לפי הדף או התאריך

מסכת:
דף:
הראני:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה:

לוחות לפי הדף או התאריך

מחזור:
מסכת:
דף:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה: