חומר לימוד מגוון
ללומדי התלמוד

מחלקה לדוברי עברית

לתרומות

הכנת חומר הלימוד של הכולל כרוכה בהוצאה משמעותית ומתמשכת. היה נא שותף במפעל האדיר הזה על ידי תרומה שנתית של 275 ש"ח, והצטרף למעגל חברי הכולל

סדר נזיקין מהמחזור הנוכחי הוקדש לע"נ
הרבנית העניא מייזלס ע"ה ואמה הרבנית הינדא טרעס ע"ה

החומר למסכת סנהדרין הוקדש לע"נ מרדכי בן אלימלך שמואל קורנפלד

קישורים לסנהדרין
דף פו (86)

SANHEDRIN 86 (20 Tishrei) - Dedicated by Al and Sophia Ziegler of Har Nof, Jerusalem, and their son Jared, in loving memory of Al's mother, Chaya bas Berel Dov Ziegler, on the day of her Yahrzeit - and towards her grandson Jared's continued growth in Torah and Yir'as Shamayim.

הצג הדף של היום

חומר לימוד לפי הדף או התאריך

מסכת:
דף:
הראני:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה:

לוחות לפי הדף או התאריך

מחזור:
מסכת:
דף:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה: