חומר לימוד מגוון
ללומדי התלמוד

מחלקה לדוברי עברית


קישורים לשבת
דף צה (95)

SHABBOS 95 (17 Sivan) - Today's Dafyomi study is dedicated to the memory of Moshe Grun (Moshe Shlomo ben Michael Z"L), by his good friends in Los Angeles, New York, and Jerusalem.

הצג הדף של היום

חומר לימוד לפי הדף או התאריך

מסכת:
דף:
הראני:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה:

לוחות לפי הדף או התאריך

מחזור:
מסכת:
דף:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה: