חומר לימוד מגוון
ללומדי התלמוד

מחלקה לדוברי עברית


קישורים לשבת
דף קז (107)

SHABBOS 107 - Dedicated in memory of Hagaon Rav Yisroel Zev (ben Rav Avrohom Tzvi) Gustman, zt"l, Rosh Yeshiva of Yeshivas Netzach Yisrael-Ramailes (Vilna-Brooklyn-Yerushalayim), author of "Kuntresei Shi'urim" and renowned Dayan in pre-war and post-war Vilna, in honor of his Yahrzeit on 28 Sivan. Dedicated by Dr. Yehoshua Daniel of Efrat.

הצג הדף של היום

חומר לימוד לפי הדף או התאריך

מסכת:
דף:
הראני:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה:

לוחות לפי הדף או התאריך

מחזור:
מסכת:
דף:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה: