חומר לימוד מגוון
ללומדי התלמוד

מחלקה לדוברי עברית


קישורים לסוטה
דף כב (22)

12th CYCLE DEDICATION
SOTAH 22 (12 Sivan) - Today's Torah study has been dedicated on behalf of Chaim ben Rinah Bitton of Geneva and Melissa Leah bat Esther of Montreal on the day of their marriage, in prayer that they should merit to live a happy and successful life in Torah and Mitzvot together.

הצג הדף של היום

חומר לימוד לפי הדף או התאריך

מסכת:
דף:
הראני:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה:

לוחות לפי הדף או התאריך

מחזור:
מסכת:
דף:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה: