חומר לימוד מגוון
ללומדי התלמוד

מחלקה לדוברי עברית


מהדורת גיזי טורקל של
קישורים לנזיר
דף נח (58)

NAZIR 58 - Dedicated l'Iluy Nishmas Reb Naftali ben Reb Menachem Mendel Bodner Z"L by his wife, Alice Bodner. A man who loved Chesed, Tuli Bodner applied his many talents to help everyone he knew in any way he could. His cheerful greeting is warmly remembered by all who knew him. He was Niftar on 5 Cheshvan 5765.

הצג הדף של היום

חומר לימוד לפי הדף או התאריך

מסכת:
דף:
הראני:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה:

לוחות לפי הדף או התאריך

מחזור:
מסכת:
דף:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה: