חומר לימוד מגוון
ללומדי התלמוד

מחלקה לדוברי עברית


מהדורת גיזי טורקל של
קישורים לנזיר
דף נז (57)

NAZIR 57 (5 Cheshvan) - Dedicated in honor of the Yahrzeit of Reb Naftali ben Reb Menachem Mendel (Tuli Bodner) Z"L, who was Niftar 5 Cheshvan 5766. Tuli was an Ish Chesed and Ish Ma'aseh radiating joy whose Ahavas Yisrael knew no bounds. Dedicated by his son, Mordechai Bodner of Givat Mordechai, Yerushalayim.

הצג הדף של היום

חומר לימוד לפי הדף או התאריך

מסכת:
דף:
הראני:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה:

לוחות לפי הדף או התאריך

מחזור:
מסכת:
דף:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה: