חומר לימוד מגוון
ללומדי התלמוד

מחלקה לדוברי עברית

לתרומות

הכנת חומר הלימוד של הכולל כרוכה בהוצאה משמעותית ומתמשכת. היה נא שותף במפעל האדיר הזה על ידי תרומה שנתית של 275 ש"ח, והצטרף למעגל חברי הכולל

קישורים לנדרים
דף כב (22)

NEDARIM 22 (28 Sivan) - dedicated to the memory of Hagaon Rav Yisroel Zev (ben Rav Avrohom Tzvi) Gustman, ZT'L, Rosh Yeshiva of Yeshivas Netzach Yisrael-Ramailes (in Vilna, Brooklyn, and then Yerushalayim), author of Kuntresei Shi'urim, and renowned Dayan in pre-war and post-war Vilna, in honor of his Yahrzeit (28 Sivan). Dedicated by Talmidim who merited to study under him in Yerushalayim: Harav Eliezer Stern and Harav Zalman Stern of Brooklyn NY, Rav Avraham Feldman, Yechiel Wachtel, Michoel Starr and Dr. Yehoshua Daniel of Yerushalayim.
12TH CYCLE DEDICATION
NEDARIM 22 - Dedicated by Yeshayahu Schmidt and family of Clifton, NJ. May the Zechus of teaching Torah to many thousands assure them good health and the fulfillment all of their material needs, allowing them to continue dedicating their energy to Torah and Mitzvos and to merit unlimited Berachah in this world and the next!

הצג הדף של היום

חומר לימוד לפי הדף או התאריך

מסכת:
דף:
הראני:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה:

לוחות לפי הדף או התאריך

מחזור:
מסכת:
דף:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה: