חומר לימוד מגוון
ללומדי התלמוד

מחלקה לדוברי עברית

לתרומות

הכנת חומר הלימוד של הכולל כרוכה בהוצאה משמעותית ומתמשכת. היה נא שותף במפעל האדיר הזה על ידי תרומה שנתית של 275 ש"ח, והצטרף למעגל חברי הכולל

קישורים לכתובות
דף לה (35)

KESUVOS 35 (18 Adar) - Dedicated by Harav Shlomo Weinberger of Brooklyn, NY, in memory of his father, Reb Chaim Tzvi ben Reb Shlomo Weinberger, whose Yahrzeit is 18 Adar. Reb Chaim Tzvi, a Holocaust survivor who raised his family in a new country, bequeathed his children steadfast commitment to Torah and its study.

הצג הדף של היום

חומר לימוד לפי הדף או התאריך

מסכת:
דף:
הראני:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה:

לוחות לפי הדף או התאריך

מחזור:
מסכת:
דף:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה: