חומר לימוד מגוון
ללומדי התלמוד

מחלקה לדוברי עברית


קישורים ליבמות
דף עב (72)

YEVAMOS 72 (17 Iyar 5782) - Today's daf is dedicated to the memory of our beloved husband, father, grandfather and great grandfather,
Yaacov ben Avraham Safra
who cherished learning Torah above all. His respect for daas Torah was legendary, as was his diligence in not speaking lashon hara. He served as an example to all of us. May his neshama have an aliyah!

הצג הדף של היום

חומר לימוד לפי הדף או התאריך

מסכת:
דף:
הראני:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה:

לוחות לפי הדף או התאריך

מחזור:
מסכת:
דף:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה: