חומר לימוד מגוון
ללומדי התלמוד

מחלקה לדוברי עברית


קישורים ליבמות
דף לה (35)

YEVAMOS 35 (10 Nisan) - This Daf has been dedicated Dr. Avi Pandey of KGH, L'iluy Nishmas Hagaon Rav Matis (Matisyahu ben Alexander Zishe Meyer and Rochel Leah) Blum zt'l, author of the acclaimed Torah la'Da'as series and beloved Rav and Marbitz Torah in Queens, NY, who was Niftar on 10 Nisan 5780.

הצג הדף של היום

חומר לימוד לפי הדף או התאריך

מסכת:
דף:
הראני:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה:

לוחות לפי הדף או התאריך

מחזור:
מסכת:
דף:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה: