חומר לימוד מגוון
ללומדי התלמוד

מחלקה לדוברי עברית


קישורים למועד קטן
דף ז (7)

MOED KATAN 7 (17 Shevat 5782) - Dedicated by Mrs. Idelle Rudman in honor of the Yahrzeit of her dear husband, Harav Reuven Moshe ben Harav Yosef Tuvia Rudman zt'l, and in memory of her mother, Esther Hadas ('Babtcha') bas Hagaon Rav Efraim Zalman Halperin zt'l.

הצג הדף של היום

חומר לימוד לפי הדף או התאריך

מסכת:
דף:
הראני:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה:

לוחות לפי הדף או התאריך

מחזור:
מסכת:
דף:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה: