חומר לימוד מגוון
ללומדי התלמוד

מחלקה לדוברי עברית


קישורים למועד קטן
דף כט (29)

MOED KATAN 29 Siyum! (9 Adar 1 5782) - Dedicated l'Iluy Nishmas Sarah bas Zishe Ehrmann, by her grandson Zev Rosenbaum (of Yerushalayim), in honor of her Yahrzeit.

הצג הדף של היום

חומר לימוד לפי הדף או התאריך

מסכת:
דף:
הראני:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה:

לוחות לפי הדף או התאריך

מחזור:
מסכת:
דף:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה: