חומר לימוד מגוון
ללומדי התלמוד

מחלקה לדוברי עברית


קישורים למועד קטן
דף כח (28)

MOED KATAN 28 (8 Adar Alef 5782) - dedicated in honor of the Yahrzeit of Sarah bas Baruch Hersh Rosenbaum, who passed away on 8 Adar 5776, by her husband Zev Dov Rosenbaum.

הצג הדף של היום

חומר לימוד לפי הדף או התאריך

מסכת:
דף:
הראני:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה:

לוחות לפי הדף או התאריך

מחזור:
מסכת:
דף:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה: