חומר לימוד מגוון
ללומדי התלמוד

מחלקה לדוברי עברית

לתרומות

הכנת חומר הלימוד של הכולל כרוכה בהוצאה משמעותית ומתמשכת. היה נא שותף במפעל האדיר הזה על ידי תרומה שנתית של 275 ש"ח, והצטרף למעגל חברי הכולל

קישורים לתענית
דף כד (24)

12TH CYCLE DEDICATION
 
TA'ANIS 24 (13 Shevat) - dedicated by the Farber family l'Iluy Nishmas Esther (bas Moshe) Farber of Riverdale, NY, who passed away on 13 Shevat 5763. A descendant of the Chasam Sofer, Esther was a courageous woman whose dedication to Torah ideals affected the lives of many students and friends.

הצג הדף של היום

חומר לימוד לפי הדף או התאריך

מסכת:
דף:
הראני:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה:

לוחות לפי הדף או התאריך

מחזור:
מסכת:
דף:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה: