חומר לימוד מגוון
ללומדי התלמוד

מחלקה לדוברי עברית

לתרומות

הכנת חומר הלימוד של הכולל כרוכה בהוצאה משמעותית ומתמשכת. היה נא שותף במפעל האדיר הזה על ידי תרומה שנתית של 275 ש"ח, והצטרף למעגל חברי הכולל

מהדורת משפחת נף
קישורים לברכות
דף נה (55)
הוקדש ע"י אנדי וננסי נף


PAST CYCLE DEDICATION

BERACHOS 55 (15 Nisan - first day of Pesach) - Dedicated by Aharon Ungar of Ramat Beit Shemesh in honor of the usher crew at the Grand Siyum HaShas, Meir Solomon and his wonderful staff of Baruch Rofei Cholim, and for a Refu'ah Sheleimah for Akiva Baruch ben Chayah.

הצג הדף של היום

חומר לימוד לפי הדף או התאריך

מסכת:
דף:
הראני:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה:

לוחות לפי הדף או התאריך

מחזור:
מסכת:
דף:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה: