More Discussions for this daf
1. Eruv Tavshilin 2. Deception/Ploy/Subterfuse (Ha'aramah) 3. Mussaf of Shabbat Rosh Chodesh/Yom Tov
4. רש"י ד"ה בעבודה 5. לאקנויי קמחו לאחרים
דיונים על הדף - ביצה יז

אהרן ברכה שואל:

דף יז. רש"י ד"ה בעבודה. אמאי משתמש בלשון כגון? או"ד גם לרש"י לשון כגון יכול להיות דוקא כמו שמצאתי פעם בלשון הרע"ב (לא זכור לי איפו התויו"ט מבאר דבר זו גבי כגון). וצ"ב.

שכמ"ה

אהרן ברכה

מילאנו, איטליה

הכולל משיב:

נראה שרש"י נקט 'כגון' מפני שהזכרת מעין המאורע בעלמא תיתכן בעוד תוספות.

ואמנם כתבו כמה אחרונים לדייק מלשון 'כגון' שיש דוגמאות נוספות (עב"ח או"ח קעו ועוד). אך יש להעיר מכמה מקומות מרש"י שלכאו' אין במשמע כן - ע' במצוין ביוסף דעת ב"מ סח:

כולל עיון הדף