דיונים על הדף - סוכה ו

אהרן ברכה שואל:

לא מובן כלל כל הפשט של הגמרא בהסבר טעמי ר"ש ורבנן. ובפרט לא מובן מנין להם ד' או ו' בהתחלה, דל חד לגופי' דפעם הוא חד ממש ואח"כ שנים. וצ"ב. שכמ"ה

אהרן ברכה

מילאנו, איטליה

הכולל משיב:

נעשה טבלה פשוטה שע"י יתברר הכל:

לרבנן: יש אם למסורת (פי', איך נכתבה בתורה) בסכת1, בסכת1, בסוכות2. דל חד 1 3=4-1

לר"ש: יש אם למקרא בסכות2, בסכות2, בסכות2. דל חד 2 4=6-2

שתזכה לכתיבה וחתימה טובה

מאת

אליעזר קרייזלר