דיונים על הדף - יומא לז

ניסים שלוש שואל:

בס"ד

1.האם גם את יד המחבת עשה מונבז מזהב

2.איך קבעו איזה שעיר משני השעירים של יום הכפורים יעמוד משמאל הכהן ואיזה מימין תודה !

ניסים שלוש, קרית אתא ישראל

הכולל משיב:

שלום,

1. לכאורה נראה שכן, שכן סתמו ואמרו ידות הכלים, ואין טעם לחלק בין זה לידות הסכינים.

2. זה לא משנה. העמידום זה לצד זה ללא כל הקפדה.

בברכה,

יוסי בן ארזה