דיונים על הדף - יומא מד

שמואל דוד ברקוביץ שואל:

יומא מד: זהב אופיר, זהב מופז כו׳

עיין להגרע״א בגליון הש״ס שציין לפסוקים בנ״ך שנזכר זהב אופיר וזהב מופז וזהב שחוט כו׳

ועיין לקמן מה. שחוזר וציין על זהב שחוט וזהב סגור וזהב פרוים וצ״ע בכוונתו.

החותם בכבוד רב,

שמואל דוד

הכולל משיב:

שלום

מסתבר שחלק מהדברים נכפלו בטעות על ידי המדפיסים.

כל טוב.

יוסי בן ארזה