More Discussions for this daf
1. ההוא ארמאה דהוה סליק ואכיל פסחים בירושלים 2. Tosfos DH me'Eileha 3. Pattern of Questions
4. ההוא ארמאה דהוה סליק ואכיל פסחים בירושלים 5. תא שמע או מיתיבי 6. תוד"ה שמץ פסול ובתוד"ה ואנא
DAF DISCUSSIONS - PESACHIM 3

________________________________________________________

THE TORAH DISCUSSION FORUM

Kollel Iyun Hadaf

daf@dafyomi.co.il, www.dafyomi.co.il

Rosh Kollel: Rabbi Mordecai Kornfeld

________________________________________________________

 

PESACHIM 3

ההוא ארמאה דהוה סליק ואכיל פסחים בירושלים

Ask the Kollel
Ask the
Kollel

Avigdor Sharon asked:

המפרשים (תוספות ועוד) מנסים להסביר בדרכים שונות מדוע ר' יהודה בן בתירא לא עלה לירושלים להקריב את הפסח. לעניות דעתי אפשר לדייק מהמילה "פסחים" המוזכרת בגמרא שאותו נכרי עלה בפסח שני (עי' תוס' ריש ע"פ).

The Kollel replies:

הערה נכונה. מיהו לא יעלה בזה ארוכה לקושיית התוס' ותוס' רבינו פרץ, דודאי משמע בסוגיין שאף פעם לא עלה לרגל, מדלא פחד הנכרי לגלות לריב'ב את הסוד! ואמאי לא פחד שיגלה לאחרים לשנה האחרת כשיעלו שניהם לרגל.

מ. קורנפלד

Dafyomi Advancement Forum homepage
D.A.F. Homepage


Insights to
the Daf
 •  Background
to the Daf
 •  Review
Questions
 •  Review
Summary
 •  Point by
Point
 •  Halachah
Outlines
 •  Tosfos
Outlines
 •  English
Charts

Revach
l'Daf
 •  Review
Quiz
 •  Hebrew
Charts
 •  Yosef
Da'as
 •  Chidonim
on the Daf
 •  Galei
Masechta
 •  Video/Audio
Lectures