דיונים על הדף - חולין צד

שמואל שואל:

ת"ר לא ילך אדם לבית האבל ובידו לגין המתקשקש "ולא ימלאנו מים מפני שמתעהו" ואם יש שם חבר עיר מותר.

לכאורה אם ימלאנו מים ירגיש האבל שהיין מזוג יותר מדאי וא"כ מה הבעיה?

שמואל

לייקווד

הכולל משיב:

כנראה לא תמיד היו משתמשים במה שהביאו, כי גם אחרים מביאים. והמנחמים מביאים רק על הספק אם יצטרכו, על כן נראה כאילו מכבדו ומוכן לתת לו יין, כי הרגילות להביא יין, ובאמת אינו מביא אלא מים ולא מתכונן לפתוח את הלגין.

יוסי בן ארזה