דיונים על הדף - חולין סב

שמואל שואל:

אמר רב אסי שמונה ספיקות הן חובא חוגא סוגא והרנוגא תושלמי ומרדא כוחילנא ובר נפחא

רש״י חובא וחוגא הרנוגא וסוגא כוחילנא תושלמי עכ״ל

צ״ע בסדר שנקט רש״י. ועוד ק׳ מדוע השמיט מרדא ובר נפחא. ועיין רש״י סנהדרין קח.

שמואל

לייקווד

הכולל משיב:

איני יודע. לא מצאתי מהמפרשים מי שדיבר בזה. יתכן שהיו גרסאות אחרות בגמ' לרש"י, (ואכן יש בדק"ס כמה גרסאות בגמרא כאן), או שמא רש"י הוזקק לפרש רק את השמות שאינם ברורים.

יוסי בן ארזה