דיונים על הדף - בבא בתרא קח

אלטער ויינר שואל:

שלום רב,

יש לי שאלה, ואם אתם מוכנים לענות אותה, אני אעריך אותו מאוד. אני לא יודע אם השאלה בדיוק על הדף יומי היום או אולי היא יותר על רש"י. בגמרא במסכת בבא בתרא קח:ב היא אומרת, "דתניא שארו זה האב." אבל בפרשת השבוע הזאת בויקרא כא:ב, "כִּי, אִם-לִשְׁאֵרוֹ, הַקָּרֹב, אֵלָיו: לְאִמּוֹ וּלְאָבִיו, וְלִבְנוֹ וּלְבִתּוֹ וּלְאָחִיו." ועל פסוק זה רש"י אומר, "אין שארו אלא אשתו." התרשמתי מהרש"י שזה החלטי מאוד. אז אני רק סקרן איך להתאים הגמרא הזאת עם רש"י זה. האם העיקר ההלכה ויש לנו מסורת לזאת ושהלשון משני, או שיש עוד מקור שמסביר אותו, או לסיבה אחרת.

בברכה,

אלטער ויינר

אלטער ויינר, מעלה אדומים, ישראל

הכולל משיב:

לכבוד ר' אלטער, שלום וברכה!

באמת גם כאן בגמרא לקמן קט: כתוב שארו זו אשתו ואם כן אנחנו רואים שיש שתי אפשרויות איך לדרוש המילה "שארו".

התוספות יום טוב כאן כותב שכל קרובי משפחה הראשיים נקראו "שאר" כמו שכתוב (ויקרא יח:ו) איש איש אל כל שאר בשרו. לכן "שאר" יכול להיות או אביו או אשתו ויש שתי דרשות שונות מהמילה "שארו".

כל טוב

דוד בלום