דיונים על הדף - בבא מציעא מב

שמואל דוד שואל:

רש'י בבא מציעא מב. בד"ה צריפא דאורבני - בית קטן עגול כמין כובע שעושין ציידי עופות לארוב.

ובד"ה דאורבני - של ערבה היה

ויש לעיין אם אורבני היינו לארוב , או היינו ערבה וצע"ק

שמואל דוד

הכולל משיב:

לכבוד שמואל

רבינו חננאל מסביר אורבני, פירוש נתנם בבית המסוכך בעצי ערבה. אבל רשי מזכיר לארוב לדעתי כדי להסביר אורבני ומוסיף של ערבה כדי להסביר מה הפשיעה.

כל טוב

ראובן וינר