More Discussions for this daf
1. Being Mochel a Shtar Chov 2. Which is worse, a 'foolish' question or a 'foolish' answer? 3. Rav Safra
DAF DISCUSSIONS - BAVA METZIA 20

אברהם צבי אליאס שאל:

שמואל אומר שהמוכר שטר חוב ואחר כך מוחל זה מחול. אני שואל איך הוא יכול למחול על דבר שאינו שלו? אחרי שהוא מכר את החוב זה כבר לא שלו למחול.

אברהם צבי אליאס, חיפה

הכולל משיב:

הבמ"ע בסי' ס"ו ס"ק כ"ג מסביר שלפי המאן דאמר שמושג מכירת שטר חוב היינו רק מדרבנן, מובן שההלוואה מדאורייתא עדיין אצל המלוה המקורי. ואפילו להסוברים שמכירת שטר חוב הוא מדאורייתא, היינו ששעבוד נכסי הלוה מכורים ללוקח השטר. אבל שעבוד גוף הלוה, היינו שהבטחתו שישלם החוב, הוא דבר שלא נתן למכירה וגם למ"ד זו נשאר אצל המלוה המקורי. (עי"ש בסמ"ע באריכות ליתר ביאור.)

כל טוב,

יעקב מנטרוז