עוד דיונים על הדף
1. רב ורבי חנינא 2. רש"י ד"ה דלא הדר חייך לה
דיונים על הדף - שבת נד

אהרן ברכה שואל:

מה שייכות של רב ורבי חנינא גבי תחליף רבי יונתן ורבי יוחנן בסדר מועד למה שמדובר מקודם(פרתו של רבי אלעזר בן עזריה) ולמה שממשיך העניין לזו ועל זה באתי לשאול.

שכר כפול מן השמים

אהרון ברכא ,מילאנו איטליה

הכולל משיב:

לכבוד אהרון,

כך ראוי לקרוא הגמרא:

רב ור' חנינא ור' יוחנן ורב חביבא מתנו-זאת אומרת הם מלמדים לנו-כל מי שאפשר וכו'. ובאמצע יש מאמר מוסגר, כאילו בסוגריים (בכוליה דסדר מועד כל כי האי זוגא חלופי ר' יוחנן ומעייל ר' יונתן) ואחר כך ממשיך הגמרא "הם אמרו כל מי שאפשר וכו' "

בכבוד רב,

ראובן וינר