עוד דיונים על הדף
1. אבא שלחא הוה 2. תפילין צריכין גוף נקי כאלישע בעל כנפים
דיונים על הדף - שבת מט

טוביה מרקוס שואל:

בעמוד ב - אבא שלחא הוה

מה בין זה לבורסקי? לפי רש"י אומן לעבד עורות - זה לא ובורסקי?

טוביה מרקוס

הכולל משיב:

שלום

לפרש"י אכן היינו הך. השלחא נקרא כנראה על שם פשיטת העור (העור המופשט מבהמה נקרא 'שֶלח'), והבורסי הוא המעבד את העורות. יתכן שהיו זמנים ומקומות שההפשטה והעיבוד לא נעשו בידי אומן אחד, ומכאן פיצול השמות.

בברכה.

יוסי בן ארזה