דיונים על הדף - נזיר ח

ראובן מילר שואל:

הבנתי שיש צורות שונות שבירור מה היתה הכוונה שלו במקרים שזה מה שקובע

מה שרציתי להבין במיוחד הוא באיזה מקרים שואלים אותו באופן ישיר מה הוא התכוון?

תמיד?

אף פעם?

מתי ?

תודה,

ראובן מילר

הכולל משיב:

שלום

מסתבר לי שבמקרה שיש לנו ספק אנו שואלים אותו למה התכוון, ואם אמר שהתכוון למשמעות הלשון הסתמית או שאינו יודע - סתם נדרים להחמיר (ובנזירות יש דעות בזה, והרמב"ם (ד,יא) פסק ספק נזירות להקל). ונאמן לפרש דבריו.

אך באופן שפשט הלשון מורה איסור אין שואלים אותו, אא"כ הוא מפרש שכוונתו הייתה למשמעות שונה, בזה נחלקו תנאים האם מתירים לו ע"י שאלה אם לאו.

בברכה.

יוסי בן ארזה