עוד דיונים על הדף
1. רשי ד"ה ולא שנא לכתובה 2. בני כהנים גדולים
דיונים על הדף - כתובות פח

דניאל גריי שואל:

רשי ולא שנא לכתובה אם שלח לה גט

האם זה משתנה אם הוא נתן את הגט לפני שהוא נסע

דניאל גריי

הכולל משיב:

לא ידוע לי הפרש בין שלח גט מהמקום שהלך אליו לבין נתן לה גט קודם שהלך. ויתכן שרש"י כתב ששלח גט כי אם כבר נתן גט מקודם אין לה מזונות, ובוודאי לא על זה מדובר במשנה.

יוסי בן ארזה