עוד דיונים על הדף
1. נכסי צאן ברזל 2. ונקדימון בן גוריון לא עבד צדקה 3. v'Anu Achare'ha Amen
דיונים על הדף - כתובות סו

אהרן גל שואל:

במעשה המתואר בראש הדף, האשה הכניסה שני כלים שערכם הכולל אלף זוז בעת גירושיה ערכם הכולל עמד על אלפיים זוז כיוון שהיא רצתה את הכלים ולא כסף, היא שלמה אלף זוז כדי שתקבל את שניהם.

תמהני, מה היה קורא במקרה ההפוך. מה היה קורה אילו ערכם הכולל היה חמש מאות זוז, והיא רוצה את הכלים. מובן לי ש"הדין עמה" כפי שמצויין בראש דף ס"ו עמוד ב.

שאלתי, האם נוכל לחייב את הבעל במקרה זה לשלם לה חמש מאות זוז? או שהוא יאמר לה "אני חייב לך אלף זוז, ואני מוכן לתת לך אלף זוז, אבל אם את מתעקשת לקחת את הכלים, זבש"ך, ויבוסם לך, קחי אותם ולא שום זוז?

תודה, אהרן גל, פייר לון, ניו ג'רסי

הכולל משיב:

לכבוד מיכאל

בבקשה תסביר איזה נקודות צריכים ביאור או תיקון. בנוגע לשמואל יש שיטת רשי אבל תוספות חולק.

עוד נראה- בטור הראשון "לכל" בנוגע לשמואל וריש לקיש כתוב "הוי"- זה לא מפורש ותלוי ברשי ותוספות.

כל טוב,

ראובן וינר