דיונים על הדף - כתובות ד

ברוך לוין שואל:

בס"ד

לכבוד הרבנים שלום,

מהברייתא של רפרם בר פפא,לא ברור לי מה יהיה הדין בכפר קטן. ראיתי בסיכום הסוגיה של מתיבתא שבמקרה כזה לא מקדימים את הנישואין ולי נראה שבוודאי יהיה הפסד של הסועדת נישואין.

תודה מראש,

ברוך לוין

ברוך לוין, ירושלים ,ישראל

הכולל משיב:

אתה צודק.

הרמב"ם (הלכות אבל פי"א ה"ח) פוסק "היו במקום שאי אפשר למכור הבשר אף על פי שלא נתן עליו מים נוהג שבעת ימי המשתה תחילה".

שבוע טוב וחודש טוב

דוד בלום