דיונים על הדף - כתובות ג

ברוך לוין < baruch.levin@gmail.com> שואל:

לכבוד הרב שליט"א,

לגבי הסוגיה של אונס שמדובר ששר הצבא מגיע לעיר ביום ד' לזמן ממושך. הלא אם הם נמצאים בעיר הם יחטפו כל הסעודות לכל החתונות עד שהם יצאו מן העיר

תודה מראש,

ברוך לוין

הכולל משיב:

שלום רב

השר מתכונן להגיע מחר או מחרתיים ורוצים להקדים את החתונה כדי שיוכלו לערוך סעודה ללא חשש.

יוסי בן ארזה