דיונים על הדף - כתובות כח

מנחם הבלין שואל:

תודה רבה על התשובות

מדוע לא נצריך שני עדים כדבר שבממון משום שהוא יקבל תרומה על חשבון שבט הכהונה שמשהו מהכהנים מפסיד ולא מקבל חלק זה של התרומה

מנחם הבלין

הכולל משיב:

נראה שרק הוצאת ממון צריכה שני עדים, אבל עדות על ממון שאין לו תובעים אינה צריכה שני עדים. וגם כאן אין על התרומה שום תביעה מצד אדם כלשהו, שהרי אפשר ליתנה לכל מי שהבעלים רוצה, על כן אין כאן עדות על הוצאת ממון, על אף ההשלכות הממוניות הנובעות.

בברכה. יוסי בן ארזה