עוד דיונים על הדף
1. Mistake in Hebrew Chart 2. גדולה ולא ספקה
דיונים על הדף - כתובות קז

allen schuldenfrei asked:

לא הבנתי הטבלא השלישית (כתובות ק"ז). אם עד אחד שמע, האין לחלק בין האשה להילדים? ואם שני עדים שמעו שנפטרה, למה "אין זנין"?

תודה כרגיל, אלן שולדנפריי, בלטימור ארה"ב

I cannot figure out where the information for the 3rd chart comes from. If 1 witness heard then wouldn't there a difference between the wife and the children? If 2 witnesses heard that she died why is the "din" that "ein zanin"?

Thank you as always.

allen schuldenfrei, baltimore, maryland USA

The Kollel replies:

אני מצטער מאד על הטעות שנפלה בטבלה זו. תיקנתי את הטעות ואני מצרף את הטבלה במייל זה.

בברכה, אליהו עטייה

כולל עיון הדף