עוד דיונים על הדף
1. ביטוי 2. Waiters, Shiras Ha'azinu
דיונים על הדף - מגילה יב

עדינה מור שואל:

תרגום לאנגלית: לא מאהבת מרדכי אלא משנאת המן

עדינה מור

תל אביב

הכולל משיב:

Not from love of Mordechai but from hatred of Haman.

Kollel Iyun Hadaf