english
1)

רש"י: את בני בלהה: מנין לפרש כך?

1.

גור אריה: לא מסתבר שהם גילו את סוד המכירה לאדם אחר.

חומש: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים