english
1)

רש"י: ממה שחשדתיך וכו': למה יעקב חשד דוקא ביהודה?

1.

גור אריה: יהודה היה מלך ולכן היה לו להתיירא ממלכות יוסף.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים