english
1)

רש"י: הרימה...ותמכה: למה הוסיף רש"י 'הרימה'?

1.

גור אריה: קשה כיצד על ידי התמיכה ביד אביו הוא יסיר אותה מאפרים? אלא הוא הרים את יד אביו ואז תמך בה שלא תחזור לראש אפרים.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים