english
1)

רש"י: לא מלאני לבי לחשוב: למה רש"י מפרש כך?

1.

גור אריה: "פיללתי"=חשבתי, ובודאי אין לפרש 'ראות פניך לא חשבתי' אלא 'לא מלאני ליבי לחשוב שאראה אותך'.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים