english
1)

רש"י: סרח בת אשר: למה בת אחת נקראת "בנותיו"?

1.

גור אריה: דרך אדם לקרוא גם לכלותיו "בנותיו".

חומש: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים