english
1)

רש"י: כמצולה שאין בה דגים: מה משמעות הדבר?

1.

גור אריה: אין דרך הדגים להיות בעומק הים, ולכן אמרו 'כמצולה שאין בה דגים'.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים