שאלות על רש"י

1)

רש"י: שחלם את חלומו ופתרון חבירו: מה חלם כל אחד?

1.

גור אריה: כל אחד חלם את חלומו ופתרון חברו אבל לא את החלום של חברו. 1


1

לא כרא"ם שכל אחד חלם את חלום חברו.

2)

רש"י: שחלם את חלומו ופתרון חבירו: אם חלם את פתרון חברו ולא את חלומו- למה כתוב שהם חלמו חלום אחד?

1.

גור אריה: כיון שכל אחד חלם את העתיד לבוא עליו ועל חברו, נקרא שחלמו חלום אחד.

3)

רש"י: שחלם את חלומו ופתרון חבירו: לפי המדרש, למה כתוב "איש חלומו"?

1.

גור אריה: כל אחד חלם רק את חלומו ולא את חלום חברו, אלא את הפתרון של חלום חברו.

4)

רש"י: חלום הדומה לפתרון: ממה בא רש"י להוציא?

1.

גור אריה: משמעות הכתוב שהם חלמו את הפתרון, ולכן פירש רש"י שהם חלמו חלום הדומה לפתרון העתיד לבוא.

5)

רש"י: חלום הדומה לפתרון: לדברי רש"י, מה בא הפסוק ללמדינו?

1.

גור אריה: אל תאמר שהפתרון היה רחוק מפירוש החלום ויוסף פתר בדרך מקרה [אלא הפתרון עלה מתוך החלום עצמו].

6)

רש"י: לפתרון העתיד לבא עליהם: למה הוסיף רש"י מילים אלו?

1.

גור אריה: מלשון הכתוב "כפתרון חלומו" משמע שהחלום היה לפי הפתרון, וקשה שההפך הוא הנכון- פותרים לפי החלום? לכן פירש רש"י שה'פתרון' פרושו 'העתיד לבא עליהם', והם חלמו כפי העתיד לבא עליהם.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים