english
1)

למה היה הבדל בין גורלו של שר המשקים לשר האופים?

1.

גור אריה (לעיל, פ"ב): שר המשקים היה אנוס כי הזבוב יכל ליפול בכוס בשעה שנתן אותו ליד פרעה, ואילו שר האופים פשע כי הצרור היה מלכתחילה בקמח או בכלי.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים