1)

וכי דרך בני אדם לראשות ש"ה' אתו"?

1.

גור אריה: במדרש כתוב שאת כל בקשות האדון, היה יוסף עושה בלחישת פיו והאדון חשד בו שהוא מכשף, ולכן נגלה עליו ה' כדי שידע שהלחש היה תפילה לה'.

שאלות על רש"י

2)

רש"י: שם שמים שגור בפיו: למה לא פירש כפשוטו- ראו שמעשיו מצליחים?

1.

גור אריה: הפסוק ממשיך שה' הצליח את כל מעשיו, ולכן אין לפרש שזו כוונת הפסוק כאן.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים