english
1)

רש"י: מעבר הנהר, מבני עבר: למה הביא רש"י שני פרושים ל"עברי"?

1.

גור אריה: זמן רב עבר מאז שנעקר סבו מעבר הנהר וזו לא סיבה לקרוא לו עברי, גם מחמת שהוא מבני עבר אין לקרוא לו כך- כי עדיף לקרוא לו על שם אבי עבר- שֵם. אלא קראו לו כך כי אברהם בא מעבר הנהר, ושם זה לא השתנה בשנים שעברו, כי הוא מבני עבר.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים