1)

מכח מה הצליח יוסף לעמוד בניסיון?

1.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"ב, עמ' עג ד"ה עתידין, סוטה דף לו:): דמותו של יעקב נראתה לו, ונאמר לו שהוא לא יהיה ראוי להכתב על האפוד אם יחטא, כי בעל זנות הוא חומרי ואין דבר יותר קדוש מהאפוד.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים