שאלות על רש"י

1)

רש"י: אפילו בלא תשמיש: מנין דרשו כך?

1.

גור אריה: אם לא כך- היה צריך לכתוב 'לשכב עמה' [ולא "אצלה"].

2)

רש"י: לעולם הבא: למה לא פירשו 'להיות עמה- לשוחח עמה'?

1.

גור אריה: אם כתוב שהוא סירב לשוחח עמה, בודאי שהוא סירב לשכב אצלה וא"כ הפסוק מיותר? אלא הכוונה לעולם הבא.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים